Розробка суміші кріопротекторної для використання у технологіях м'ясних заморожених виробів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Консервування холодом є найбільш розповсюдженим способом зберігання харчової сировини та продукції, що виробляється різними галузями агропромислового комплексу України. Повною мірою це стосується продуктів з м'ясної сировини. Під час заморожування і подальшого зберігання м'ясна сировина зазнає змін (часто незворотних), а її початкові властивості після розморожування відновлюються не повністю. Canning cold is the most common way to store raw materials and food products produced by various branches of agriculture of Ukraine. Fully concerned with raw meat products. During the freezing and subsequent storage of raw meat is changing (often irreversible), and its initial properties after thawing recovered completely.

Опис

Ключові слова

м'ясна сировина, водні розчини, заморожування, freezing, aqueous solutions, raw meat

Бібліографічний опис

Янчева, М. О. Розробка суміші кріопротекторної для використання у технологіях м'ясних заморожених виробів / М. О. Янчева, Т. С. Желєва // Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м’ясної, олієжирової та молочної галузей : програма та матеріали третьої Міжнародної науково-технічної конференції, 25–26 березня 2014 р. – Київ : НУХТ, 2014. – С. 28–29.