Спосіб очищення дифузійного соку (Деклараційний патент на винахід № 68871 A)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб очищення дифузійного соку включає прогресивну попередню дефекацію з додаванням суспензії сатурованого соку, нагрівання, відстоювання переддефекованого соку з додаванням до нього сульфату алюмінію і отриманням декантату та згущеної суспензії, очищення отриманої згущеної суспензії та її фільтрацію, змішування фільтрату суспензії та декантату переддефекованого соку, сатурацію отриманої суміші з наступним відділенням осаду і остаточним проведенням сатурації до рН 9,0-9,2. Отриману суміш декантату переддефекованого соку з відстійника та фільтрату суспензії очищають шляхом одночасної дефекосатурації при рН 11,0-11,2 з витратою вапна 0,5-1,0% СаО до маси буряків. A method for purification of diffusion juice includes progressive predefecation with adding of suspension of saturated juice, heating, settling of predefecated juice with adding to it of aluminium sulfate and receiving of decantate and concentrated suspension, purification of received concentrated suspension and its filtration, mixing of suspension filtrate and decantate of predefecated juice, saturation of received mix with following separation of residue and final saturation up to pH 9,0-9,2. Received mix of decantate of predefecated juice from settler and suspension filtrate is purificated by means of simultaneous defecosaturation at pH 11,0-11,2 with expense of lime 0,5-1,0 5 CaO to the beet-roots mass.

Опис

Ключові слова

спосіб очищення, method for cleaning, дифузійний сік, diffusion juice, дефекація, defecation, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Деклараційний патент на винахід № 68871 A, МПК C13D 3/06 (2007.01). Спосіб очищення дифузійного соку / А. А. Ліпєц, А. О. Чагайда, О. Л. Черевко; заявник – Національний університет харчових технологій. – № 20031110260; заявл. 13.11.2003; опубл. 16.08.2004, Бюл. № 8.

Зібрання