Систематика комах. Характеристика основних рядів і родин комах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У навчальному посібнику стисло приведено опис головніших рядів та родин комах, поширених на території України, представники яких мають найбільше значення у захисті рослин, цікаві з екологічного погляду або занесені до Червоної книги. Висвітлено особливості будови, біології, систематичного положення та значення окремих видів комах у природі і господарській діяльності людини. Book contains a brief description of series and families of insects distributed on the territory of Ukraine, representatives of which are of the greatest value in the field of plant protection, interesting from the environmental point of view, or are listed in red book. Discusses the characteristics of the structure, biology, systematic position and importance of individual species of insects in nature and human economic activities.

Опис

Ключові слова

захист рослин, комахи, Україна, plant protection, insects, Ukraine

Бібліографічний опис

Плиска, М. М. Систематика комах. Характеристика основних рядів і родин комах : навч. посіб. / М. М. Плиска, Л. П. Пасічник. - К. : НУБІП, 2015. – 167 с.