Спосіб підготовки крохмалевмісної сировини до зброджування (Деклараційний патент №55157)

Анотація

Cпосіб передбачає внесення α-амілази и глюкоамілази в зерновий заміс, піддають більш тонкому подрібненню одночасно з розчиненням і оцукрюванням крохмалю в одну стадію в умовах турбулентного режиму на рівні 140000-280000 Re. The method provides addition α-amylase and glucoamylase in the grain batch, which was subjected to a more finely ground simultaneously with the dissolution and saccharification starch in a single stage in a turbulent regime at 140000-280000 Re.

Опис

Ключові слова

заміс, мокре подріблення, розчинення крохмалю, оцукрювання, batch, wet crushing, dissolving starch, saccharification, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Деклараційний патент №55157 А Україна, МПК С 12 Р 7/04. Спосіб підготовки крохмалевмісної сировини до зброджування / С. Т. Олійнічук., Л. В. Левандовський, В. І. Шевченко, Є. О. Міхненко, В. М. Михайльо, О. С. Олійнічук, І. Д. Жолнер, В. В. Сосницький, Ю. В. Жихарєв, П. Л. Шиян, Г. І. Лукіянчук, А. І. Нагребецький ; патентовласник НУХТ – 2002075656 ; заявл. 09.07.2002 ; опубл. 17.03.2003, Бюл. № 3.

Зібрання