Білки плівкового та голозерного сортотипу вівса та їх амінокислотний склад

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено амінокислотний склад нового сортотипу голозерного вівса як сировини для оздоровчих харчових продуктів. Of research amynokyslotnыy composition of the new cultivar holozernoho oats ozdorovytelnыh As raw materials for food products control.

Опис

Ключові слова

овес, плівчастий, солод, солодорощення, білок, амінокислоти, зерно, grain, oats, filmy, malt, malting, protein, amino acids, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Мукоїд, Р. М. Білки плівкового та голозерного сортотипу вівса та їх амінокислотний склад / Р. М. Мукоїд, А. І. Українець // Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, готельного, ресторанного господарства і торгівлі ׃ всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, 23 березня 2011 р. : тезиси доповідей. - 2011. – Ч. 1. – С. 132.