Спосіб одержання глюкозно-фруктозних сиропів (Патент на винахід № 21978)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1998

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропоновано спосіб отримання глюкозно-фруктозних сиропів з використанням в якості вихідної сировини жовтого цукру ІІ продукту. Розчинення цукру здійснюється в електроактивованій воді до рН 2,0-2,5 з подальшим нагріванням суміші до температури 70-85оС та термостатуванням 5-60 хв в залежності від заданого ступеню гідролізу. Proposed method for glucose-fructose syrup, using as feedstock brown sugar II product. Dissolution of sugar produced in the electro water to pH 2.0-2.5, then heats the mixture to a temperature of 70 85 ° C and incubated it for 5-60 minutes. depending on the degree of hydrolysis.

Опис

Ключові слова

глюкозно-фруктозний сироп, glucose-fructose syrup, гідроліз, електроактивована вода, жовтий цукор ІІ продукту, hydrolysis, electroactivated water, brown sugar II product, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Патент 21978 UA, МПК С 13 К 3/00 Спосіб одержання глюкозно - фруктозних сиропів / Танащук Л. І., Гулий І. С., Бобрівник Л. Д., Івчук Н. П., Карпович М. С., Костюк І. В. ; Заявник і патентовласник - Український державний університет харчових технологій. — № 95041677 ; заявл. 13.04.95 ; опубл. 30.04.98 , Бюл. № 2., 1998 р.

Зібрання