Формування національно-культурних цінностей у студентів в процесі навчання іноземним мовам в технічному вузі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

національно-культурні цінності, гуманна особистість, комунікативна культура, міжкультурна комунікація, national-cultural values, human personality, communicative culture, intercultural communication, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Смірнова, Є. С. Формування національно-культурних цінностей у студентів в процесі навчання іноземним мовам в технічному вузі / Є. С. Смірнова // Виховна робота у вищому навчальному закладі - невід’ємна складова підготовки висококваліфікованих фахівців: традиції та новаторство : матеріали всеукр. наук.-метод. конференції, 21 листопада 2013 р. – К.: НУХТ, 2013. – C. 96–97. – (Наук.-метод. збірник. Спец. випуск).