Фарш «Пікантний» (Патент на винахід № 102201)

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено фарш, який включає м'ясо котлетне яловиче або яловичину другого сорту, свинину напівжирну, який відрізняється тим, що як спеції містить сіль кухонну та перець чорний мелений, добавку Про фарш екстра та добавку ВурсалБіф або Вурсал ПФ, а також додатково містить сир твердий, яйця, зелень (кріп, петрушку). Developed mince, which includes beef meat for cutlet or second grade beef, pork bolded,which characterized, that the spice contains salt and ground black pepper, additive Pro fresh extra and additive Vursal Beef or Vursal PF and further comprising cheese, eggs, herbs (dill, parsley).

Опис

Ключові слова

фарш, м'ясо, сир, зелень, добавки, mince, meat, cheese, herbs, additives, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 102201, МПК А23L 1/31. Фарш «Пікантний» / Крижова Ю. П., Репа Ю. І., Венглюк О. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № а 2012 08138 ; заявл. 03.07.2012 ; опубл. 10.06.2013, Бюл. № 11.

Зібрання