Зміна стану води в харчових кристалічних продуктах в процесі їх висушування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1986

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Методом ЯМР вивчена зміна стану води в складі харчових продуктів – лимонній кислоті і рафінованій глюкозі в процесі їх сушки та визначена кількість вільної і кристалогідратної води.

Опис

Ключові слова

стан води, зміна, сушка, процес, лимонна кислота, рафінована глюкоза, вільна вода, кристалогідратна вода, визначення, метод ЯМР, состояние воды, изменение, сушка, процесс, лимонная кислота, рафинированная глюкоза, свободная вода, кристаллогидратна вода, определение, метод ЯМР, being of water, change, drying, process, lemon acid, refined glucose, free water, crystallohydratna water, determination, method of YAMR, кафедра екологічної безпеки та охорони праці, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Манк, В. В. Зміна стану води в харчових кристалічних продуктах в процесі їх висушування / В. В. Манк, Л. О. Орлов, А. М. Литвиненко // Доповіді АН УРСР. Серія Б. : Геологічні, хімічні та біологічні науки. – 1986. – № 8. – С. 35-38.

Зібрання