Схема і обладнання мийного відділення цукрового заводу продуктивністю – 6 000 тонн переробки буряків за добу (з використанням бурякомийки типу Ш1-ПМД-6)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті приведена технічна характеристика цукрових буряків і вплив механізації робіт на їх якість, та причини збільшення втрат сировини і цукру у виробництві. Розглянуто апаратурно-технологічну схему мийного відділення цукрового заводу з використанням бурякомийки типу Ш1-ПМД-6, приведено її конструктивні особливості, переваги і недоліки, аналіз роботи та рекомендації.Апаратурно-технологічна схема рекомендується для впровадження на цукрових заводах з легкими грунтами. This article the technical characteristics of beet and the impact of mechanization of works on its quality, the reasons for the increase in losses beet weight and in sugar production. In particular examined the apparatus- technological scheme of washing Department sugar factory with application of the device of washing beet type SH1_PMD-6, are its structural features, advantages and disadvantages/ analysis of work. The apparatus-technological scheme is recommended for introduction of the sugar plants with light soils zone of beet-growing.

Опис

Ключові слова

бурякомийка, енергія, обполіскувач, вододомішковідділювач, соплоапарати, beet washing, energy, conditioner, water impurities separator, nozzle, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Схема і обладнання мийного відділення цукрового заводу продуктивністю – 6000 тон буряків за добу (з використанням бурякомийки типу Ш1-ПМД-6) / Н. Д. Хоменко, А. І. Сорокін, В. М. Кухар, М. П. Парахоня, В. М. Ткачук, В. Д. Саповський // Цукор України. – 2014. – № 5. – С. 21–24.

Зібрання