Житньо-пшеничний булочний виріб (Патент на винахід № 105315)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис до патенту на винахід. Житньо-пшеничний булочний виріб. Description to useful model patent. Rye and wheat bun good.

Опис

Ключові слова

житньо-пшеничний булочний виріб, ржано-пшеничный булочное изделие, rye and wheat bun good, закваска, закваска, starter culture, порошок кропиви, порошок крапивы, nettle powder, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 105315, МПК (2014.01) A21D 8/00 Житньо-пшеничний булочний виріб / Доценко В. Ф., Гавриш А. В., Молід А. Л. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a 201303602 ; заявл. 22.03.2013 ; опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8 2014 р.

Зібрання