Математична модель течії газонаповненого тіста в циліндричному формувальному каналі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У даній статті представлена інформація щодо використання методів математичного моделювання для детального дослідження процесів, що відбуваються в циліндричному формувальному каналі. This article presents information on the use of mathematical modeling for a detailed investigation of the processes occurring in a cylindrical mold channel.

Опис

Ключові слова

математична модель, розподіл швидкості, газонаповнене тісто, mathematical model, velocity distribution, gas-filled dough, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Кравченко, О. І. Математична модель течії газонаповненого тіста в циліндричному формувальному каналі / О. І. Кравченко, Ю. С. Теличкун, В. І. Теличкун, // Проблеми харчових технологій і харчування. Сучасні виклики і перспективи розвитку : тези доповідей Міжнар. наук.- техн. конф. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. - С. 191-194.