Управління економічною безпекою аграрних підприємств регіону

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Метою статті є дослідження теоретичних підходів до визначення економічної сутності й напрямків формування економічної безпеки аграрних підприємств регіону. Аналіз теоретичних аспектів об'єкта дослідження показав, що в даний час існують різні підходи до трактування економічної безпеки. Її розглядають як процес задоволення суспільних потреб; захист національних інтересів держави; економічну стійкість і стабільність; стан національної економіки, при якому країна забезпечує власний суверенітет; стан захищеності від певного виду загроз. Сучасні реалії ринкової економіки вимагають принципово нових підходів до формування та підвищення ефективності функціонування аграрних підприємств, а отже й забезпечення їх економічної безпеки. У світлі новітніх наукових вимірів з’ясовано, що економічна безпека аграрних підприємств являє собою комплекс складних розгалужених процесів, методів, інструментів, важелів впливу на діяльність задля зростання економічної ефективності господарської діяльності суб’єктів господарювання. У зв'язку з цим існує досить багато різних думок щодо складових економічної безпеки підприємств. Доведено, що економічній безпеці підприємств властиві певні особливості у регіональному зрізі їх формування й застосування щодо аграрного виробництва. Запропонована модель форсайтної технології модернізації регіонального механізму забезпечення економічної безпеки в аграрних підприємствах дозволить більш ефективно визначати обсяги інвестицій, податкове навантаження на галузь виробництва та окремі підприємства, кредитування, амортизаційні відрахування тощо, що ефективно впливатиме на діяльність підприємства, а отже і забезпечуватиме його одну із основних цілей - економічну безпеку.

Опис

Ключові слова

економічна безпека, аграрні підприємства, природні умови, основні засоби, інформаційна безпека, фінансова безпека, economic security, agricultural enterprises, natural conditions, fixed assets, information security, financial security

Бібліографічний опис

Гмиря, В. П. Управління економічною безпекою аграрних підприємств Регіону / В. П. Гмиря, В. М. Кучеренко // Український журнал прикладної економіки. – 2019. – Т. 4, № 4. – С. 388–394.

Зібрання