Дослідження ефективності дії фосфатних сумішей

Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі викладено основні функціонально-технологічні властивості м’ясних фаршів при виготовленні модельних зразків ковбас з використанням фосфатних сумішей, які надходять в Україну із-за кордону. Методом рентгенофазового аналізу досліджено хімічний склад згаданих фосфатних препаратів. Результати роботи покладені в основу створення вітчизняної фосфатної суміші.
The paper describes the main functional and technological properties minced meat in the manufacture sausage samples with phosphate mixture that are delivered to Ukraine from abroad. The method of X-ray diffraction analysis was investigated chemical composition of phosphate products. The results formed the basis for the creation of phosphate mixture.

Опис

Ключові слова

м’ясні фарші, minced meat, м’ясна сировина, фосфатна суміш, рентгенофазовий аналіз, raw meat, phosphate mixture, X-ray analysis, кафедра харчової хімії, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Гончаров, Г. І. Дослідження ефективності дії фосфатних сумішей / Г. І. Гончаров, В. В. Фоменко, І. М. Страшинський // Обладнання та технології харчових виробництв. - 2003. - Вип. 9. - С. 161-167.

Зібрання