Методологія наукових досліджень у галузі технологій оздоровчих продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Враховуючи світовий досвід виробництва оздоровчих харчових продуктів, в експериментальних дослідженнях за даним напрямом доцільно застосовувати принцип конструювання заданого складу оздоровчих продуктів з використанням принципів збагачення функціональними інгредієнтами для запобігання або корегування їх дефіциту у раціонах харчування. Upon doing the experimental researches on healthy food production, taking into account the international experience, it is expedient to apply the principles of consturcting the foodstuffs with prelimilarily outlined composition with their fortification by functional ingredients, in order to prevent the deficiency of the latter in diets.

Опис

Ключові слова

кафедра технології оздоровчих продуктів, здорове харчування, традиційна сировина, функціональні інгредієнти, вторинні сировинні ресурси, актуальність проблеми, healthy nutrition, traditional raw materials, functional ingredients, secondary raw materials, topicality of the problem, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Сімахіна, Г. О. Методологія наукових досліджень у галузі технологій оздоровчих продуктів / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко, С. В. Камінська // Progressive re-search in the modern world : proceedings of the 5th International scientific and practical conference. – Boston : BoScience Pub-lisher, 2023. – Pp. 218-226

Зібрання