Збивні цукерки «Виноградна фантазія» (Патент на корисну модель № 80287)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В основу корисної моделі поставлена задача створення збивних цукерок «Виноградна фантазія», що дозволяє створити нові цукерки з підвищеною піноутворювальною та формоутримувальною здатністю, достатньою густиною, які можливо формувати методом відсаджування (екструзії) з поліпшеними органолептичними показниками, збагаченими біологічно активними речовинами, з низькою калорійністю.

Опис

Ключові слова

виноградні вичавки, збивні цукерки, підварка з виноградних вичавок, високо етоксильований пектин, дубильні речовини, виноградные выжимки, сбивные конфеты, подварка из виноградных выжимок, високо этоксилированный пектин, дубильные вещества, grape marc, candy sweets churned, suburbs of grape marc, pectin, tannins, кафедра технології цукру і підготовки води, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Патент № 80287 UA, МПК3 A23G 3/00 (2013.01) Збивні цукерки «Виноградна фантазія» / Каліновська Т. В., Крапивницька І. О., Оболкіна В. І., Кияниця С. Г. ; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u2 01212512 ; заявл. 02.11.12 ; опубл. 27.05.2013, Бюл. № 10, 2013 р.

Зібрання