Виробництво лактоферментованих оздоровчих напоїв із сироватки з додаванням соків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблення технологій ферментованих напоїв на основі молочної сироватки, а також комбінованих напоїв із сироватки та соків з ферментацією пробіотичними мікроорганізмами дозволяє вирішувати кілька завдань: утилізація молочної сироватки, раціональне використання вторинних сировинних ресурсів зі створенням продукції оздоровчої дії, а також охорона навколишнього середовища, адже зараз переважна кількість сироватки потрапляє у стічні води підприємств. Дієтологи та фахівці харчової промисловості вважають, що продукти на основі сироватки мають дієтичне та лікувальне значення. Збагачення різними за походженням функціональними інгредієнтами (наприклад, харчовими волокнами) та спеціальна обробка молочної сироватки (ферментація, гідроліз) підвищують її споживчі властивості та біологічну і харчову цінність. Технологія сироваткових ферментованих напоїв не складна і включає такі стадії: приймання сировини, пастеризацію або стерилізацію сироватки, фільтрування або ультрафільтрування, охолодження, ферментацію пробіотичними мікроорганізмами, внесення рослинних наповнювачів і стабілізаторів, перемішування та розлив. The development of whey-based fermented beverages, as well as combined whey beverages and juices with fermentation of probiotic microorganisms allows to solve several problems: utilization of whey, rational use of secondary raw materials with the creation of health products, as well as environmental protection. the amount of serum enters the wastewater of enterprises. Nutritionists and food industry experts believe that whey-based products have dietary and therapeutic value. Enrichment with various functional ingredients (eg dietary fiber) and special processing of whey (fermentation, hydrolysis) increase its consumer properties and biological and nutritional value. The technology of whey fermented beverages is not complicated and includes the following stages: reception of raw materials, pasteurization or sterilization of whey, filtration or ultrafiltration, cooling, fermentation with probiotic microorganisms, introduction of plant fillers and stabilizers, mixing and bottling.

Опис

Ключові слова

сироватка, лактоферментований оздоровчий напій, пробіотики, оздоровче харчування, сік, whey, lactofermented health drink, probiotics, health food, juice, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Стеценко, Н. Виробництво лактоферментованих оздоровчих напоїв із сироватки з додаванням соків / Н. Стеценко, З. Прут // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 65–67