Marketing in the Hotel and Tourism Business

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

маркетинг ароматів, туристичний та готельно-ресторанний бізнес, маркетинг ароматов, туристический и отельно-ресторанный бизнес, aroma marketing, tourist and hotel industry, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Lahuta, S. Aroma Marketing in the Hotel and Tourism Business / S. Lahuta, L. Yanenko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 84 International scientific conference of young scientist and students, April 23-24, 2018. Book of abstract. – Kyiv : NUFT, 2018. - Part 4. - P. 157.