Перспективи використання картопляної мезги у виробництві снеків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі представлено можливість використання картопляної мезги як сировина для виробництва картопляних снеків. Досліджено хімічний склад картопляної мезги та доведено її харчову цінність.The paper presents the possibility of using potato pulp as a raw material for the production of potato snacks. The chemical composition of potato pulp has been studied and its nutritional value is proved.

Опис

Ключові слова

картопляна мезга, снеки, potato pulp, snacks, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Перспективи використання картопляної мезги у виробництві снеків / Д. Г. Сивак, К. В. Рубанка, В. А. Терлецька, О. П. Писарець // Інноваційний розвиток харчової індустрії : збірник наукових праць за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції, 14 грудня — К. : Інститут продовольчих ресурсів НААН, 2017. — С. 109–110.