Пюре для дитячого харчування «Промінчик» (Патент на винахід № 107040)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Патент на винахід. Пюре для дитячого харчування, що складається з яблук, моркви, сушених слив та цукру-піску, яке відрізняється тим, що додатково містить ксантанову камедь при такому співвідношенні комnонентів, %: яблуко - 45…50; морква –30…35; сушені сливи – 15…10; ксантанова камедь – 0,1…0,7; цукор-пісок – 5…10. The patent for the invention. Puree for baby food, consisting of apples, carrots, dried plums and sugar, characterized in that it further comprises xanthan gum in the following ratio of components, %: apple - 45...50; carrots -30...35; dried plums - 15...10; xanthan gum - 0,7…0,1; sugar - 5...10.

Опис

Ключові слова

дитяче харчування, ксантанова камедь, baby food, xanthan gum, пюре, mashed potatoes, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Патент 107040 UA,МПК А23L 1/06 (2006.01) Пюре для дитячого харчування «Промінчик»/Гаган І.О.,Точкова О.В.,Бессараб О.С.;заявник Національний університет харчових технологій. -№ а 2013 07342 ;заявл. 10.06.13 ; опубл. 10.11.14 , Бюл.№ 21

Зібрання