Спосіб виробництва сушеної картоплі (Патент на винахід №113901)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід стосується способу виробництва сушеної картоплі, який передбачає сортування, калібрування, миття, інспекцію, очищення, сульфітацію та доочищення, промивання, різання, бланшування, сушіння, інспекцію, сортування, дозування, упакування, зберігання, причому нарізану картоплю бланшують 1-3 хвилини у розчині натрієвої солі аскорбінової кислоти концентрацією 0,01-0,05 % при температурі 85-100 °C, а сушіння картоплі проводять шляхом поєднання конвективного способу з імпульсним інфрачервоним опроміненням, при цьому тривалість опромінення складає 20-70 с, а інтервал між опроміненнями складає 80-180 с при величині теплового потоку 5-9 кВт/м2 і швидкості руху повітря 2-8 м/с. The invention relates to a method for the production of dried potatoes, which involves sorting, calibrating, washing, inspecting, cleaning, sulphating and refining, washing, cutting, blanching, drying, inspection, sorting, dosing, packaging, storage, and the chopped potatoes are blended for 1-3 minutes in a solution of sodium salt of ascorbic acid at a concentration of 0.01-0.05% at a temperature of 85-100 ° C, and potato drying is carried out by combining a convective method with pulsed infrared irradiation, with the duration of irradiation composition aye 20-70 s, and the interval between irradiation is 80-180 s with the value of the heat flow of 5-9 kW / m2 and air velocity 2-8 m/s.

Опис

Ключові слова

сушіння, виробництво, картопля, натрієва сіль, аскорбінова кислота, конвекція, інфрачервоне опромінення, імпульсний режим, drying, production, potato, sodium salt, ascorbic acid, convection, infrared irradiation, pulsed mode, кафедра технології консервування, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель №113901 UA, A23L 19/12 (2016.01) A23B 7/02 (2006.01) Спосіб виробництва сушеної картоплі / Бандуренко Г. М., Малежик І. Ф., Дубковецький І. В., Писарєв М. Г. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a 2015 05684 ; заявл. 09.06.2015 ; опубл. 27.03.2017, Бюл. № 6, 2017 р.

Зібрання