Сучасний стан виробництва веганського морозива в Україні та світі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Питання виробництва та розвитку веганського морозива в Україні та світі є досить актуальним, оскільки попит на рослинну молочну продукцію щороку зростає. Тому на сьогоднішній день спостерігається розширення асортименту веганської продукції, при цьому не витісняючи з прилавків традиційну молочну. В Україні сегмент виробництва веганського морозива є вузьким та актуальним, саме тому впровадження його виробництва є досить перспективним. За умови відсутності вітчизняних виробників-конкурентів, новий продукт матиме дійсно важливе місце на ринку та задовольнятиме попит людей, які системно споживають харчові продукти на основі виключно рослинної сировини. The issue of production and development of vegan ice cream in Ukraine and the world is quite relevant, as the demand for vegetable dairy products is growing every year. Therefore, today there is an expansion of the range of vegan products, without displacing the traditional dairy from the shelves. In Ukraine, the segment of vegan ice cream production is narrow and relevant, which is why the introduction of its production is quite promising. In the absence of domestic competing producers, the new product will have a really important place in the market and will meet the demand of people who systematically consume food products based solely on plant materials.

Опис

Ключові слова

морозиво, ice cream, веганські продукти, vegan products, рослинна сировина, vegetable raw materials, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Кушіль, А. Сучасний стан виробництва веганського морозива в Україні та світі / А. Кушіль, Г. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 312.