Modeling of powdered machine parts for food industry equipment

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The computer modeling possibility is shown of the process sintered powder blanks stamping is considered for the annual shape product examples of powder metallurgy proses. Analysis of modeling stamping results for the two types blanks showed that the of material radial flow leads to an increase of accumulated plastic deformations level and, as a result, it allows obtaining products with high exploitation characteristics.
В роботі показано можливість комп'ютерного моделювання процесу штампування спечених порошкових заготовок на прикладі річних фасонних виробів порошкової металургії. Аналіз результатів моделювання штампування двох типів заготовок показав, що радіальна течія матеріалу призводить до підвищення рівня накопичених пластичних деформацій і, як наслідок, дозволяє отримувати вироби з високими експлуатаційними характеристиками.

Опис

Ключові слова

кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра експертизи харчових продуктів, department of foodstuff expertise, simulation modeling, обладнання харчової промисловості, powdered machine parts, food industry equipment, імітаційне моделювання, порошкові деталі машин

Бібліографічний опис

Pashchenko, B. Modeling of powdered machine parts for food industry equipment / B. Pashchenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 143