Мікролабораторна установка дослідження ароматичної складової соків та екстрактів з рослинної сировини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведені результати досліджень ароматформуючих речовин рослинної сировини з використанням мікролабораторної установки. Конструкція та принципи дослідження передбачають адсорбційне градієнтно-селективне концентрування ароматичних речовин з послідуючою термодесорбцією безпосередньо у газохроматографічну систему, чим забезпечується достовірна інформація про якісний та кількісний склад ароматформуючих речовин предмету дослідження, що є необхідним як для поповнення інформаційної бази, так і для практичного використання у виробничих умовах при вивченні адсорбційно-десорбційних циклів. The results of herbal aromatic substances using microlaboratory unit are presented. The design and principles of the research provide adsorption gradient-selective concentration of aromatic component with the subsequent thermal desorption directly into the gas-chromatographic system. This gives adequate information about the qualitative and uantitative composition of aromatic component of substances, which is necessary both for completing the information base and practical use in industrial conditions during the study of adsorption-desorption cycles.

Опис

Ключові слова

ароматформуючі речовини, рослинна сировина, концентрування, адсорбція, термодесорбція, газова хроматографія, aromatic substances, plant raw materials, concentration, adsorption, thermal desorption, gas chromatography, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Мікролабораторна установка дослідження ароматичної складової соків та екстрактів з рослинної сировини // Н. Е. Фролова, К. А. Науменко, А. І. Українець, В. О. Усенко // Наука та інновації. - 2011. - Т. 7, № 2. - С. 16—21.

Зібрання