Стабілізаційна композиція для масляної пасти (патент на корисну модель № 131280)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стабілізаційна композиція для масляної пасти, що містить молочний білковий продукт, вологоутримувач, рослинну камедь. Як молочний білковий продукт використовують знежирене молоко, як вологоутримувач використовують карагінан та додатково містить сухий концентрат молочного білка, сухий концентрат сироваткових білків та триполіфосфат натрію. Stabilizing composition for oil paste containing milk protein product moisture retainer, herbal gum. As a milk protein product, use skimmed milk milk as a moisture retainer using carrageenan and additionally contains a dry concentrate milk protein, dry whey protein concentrate and sodium tripolyphosphate.

Опис

Ключові слова

стабілізаційна композиція, stabilization composition, молочні білки, milk proteins, масляна паста, oil paste, кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 131280 UA, МПК А23С 15/16, А23С 15/16 (2006.01) Стабілізаційна композиція для масляної пасти / О.В. Кочубей-Литвиненко, В.М. Пасічний, Н.М. Ющенко, У.Г. Кузьмик, О.В. Яценко, А.В. Слободяник, І.М. Миколів – u 2018 07488; заявл. 04.07.2018; опубл. 10.01.2019, Бюл. №1, 2019 р.

Зібрання