Склад кексу спеціального призначення «Особливий з курагою» (Патент на корисну модель № 74402)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Склад кексу спеціального призначення, що містить борошно рисове, масло вершкове, меланж, сіль, соду харчову, сухе знежирене молоко, фруктозу та курагу. The composition of the special purpose cake containing rice flour, butter, melange, salt, baking soda, skim milk powder, fructose and dried apricots.

Опис

Ключові слова

кекс, рисове борошно, фруктоза, курага, cake, rice flour, fructose, dried apricots, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Пат. № 74402 Україна, МПК A21D 2/08. Склад кексу спеціального призначення «Особливий з курагою» / Доценко, В. Ф., Гавриш, А. В., Кулініч, В. І.;заявник і патентовласник Нац. універ. харч. технологій.- № 201204634; заявл. 12.04.2012 р. опубл. 25.10.2012, Бюл.№ 20. 2012р.

Зібрання