Удосконалення технології сухарних виробів з використанням бродильно-формувального агрегату

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Удосконалено технологію сухарних виробів за рахунок використання методу холодної екструзії тіста. Досліджено вплив підвищеного тиску та підвищеного вмісту вуглекислого газу у середовищі бродіння на перебіг основних процесів у тісті. It was improved the technology of rusks goods by using the method of cold extrusion of the dough

Опис

Ключові слова

fermenting-forming aggregate, сухарні вироби, холодна екструзія, бродильно-формувальний агрегат, rusk goods, cold extrusion, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Удосконалення технології сухарних виробів з використанням бродильно-формувального агрегату / Л. Ю. Арсеньєва, В. С. Зарубіна, А. О. Калініченко, В. М. Конончук // Технології харчових виробництв та сучасні методи інтенсифікації технологічних процесів : матеріали тез ІІ науково-технічної конференції студентів, магістрів, аспірантів, 26 жовтня 2011 р. – Луганськ: «Елтон – 2», 2011. – С. 49–50.