Застосування порошку чаю матча в виробництві екструзійних продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Під час створення рецептур функціональних продуктів використовують багатофакторні методи з значною кількістю обмежень, які враховують енергетичну, харчову цінність, смакові властивості з застосуванням комп’ютерної експертної системи адекватного харчування. Порошок чаю матча вносили на стадії глазурування.When creating recipes for functional products, multifactor methods are used with a significant number of limitations, which take into account the energy, nutritional value, taste properties using a computer expert system of adequate nutrition. Matcha tea powder was applied at the glazing stage.

Опис

Ключові слова

чай матча, кукурудзяні палички, екструзійні продукти, Match tea, corn sticks, extrusion products, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Семченко, Я. Застосування чаю матча в екструзійних продуктах / Я. Семченко, В. Ковбаса, А. Ковтун // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 141.