Використання батату в ресторанних технологіях соусів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дослідження можливостей використання батату як загущувача соусів, розробка нового молочного соусу підвищеної харчової цінності, визначення ощадливих параметрів приготування. Investigation of the use of sweet potato as a sauce thinner, development of a new milk soup of high nutritional value, determination of conservation parameters of preparation.

Опис

Ключові слова

пюре батату, загущувач, молочні соуси, концентрація, пасерування борошна, mashed potatoes, thickeners, milk sauces, concentration, flour dipping, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Скрибченко, А. О. Використання батату в ресторанних технологіях соусів / А. О. Скрибченко, Н. М. Кравчук // Інновації та закономірності розвитку харчових технологій: теоретичні та прикладні аспекти : науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю, 28-29 березня 2019 року, м. Київ, 28-29 березня 2019 р. – Київ : ККІБП, 2019. – С. 196.