Спосіб виробництва сиркового десерту (Деклараційний патент України на корисну модель №8726)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва сиркового десерту, що включає одержання сиркової основи, її охолодження, внесення смакових наповнювачів та цукру при постійному перемішуванні, вимішування, фасування та охолодження, який відрізняється тим, що додатково вносяться баластні речовини, які перед внесенням у сиркову основу в кількості 1,5- 5,0% по масі піддають набуханню у сироватці, взятій у співвідношенні до баластних речовин як 3,5:1, при температурі 42±2ºС із витримкою 5-10 хвилин. The method of manufacturing cheesecake dessert, which includes getting the curd basis, the cooling, making the taste of sugar and fillers with constant stirring, mixing, filling and cooling, which is characterized in that it additionally introduced ballast substances that before making cheese basis of 1.5 - 5.0% by weight is subjected to swelling in the serum, in the ratio of 3.5:1 as dietary fibers, at 42 ± 2 º C for 5-10 minutes delayed.

Опис

Ключові слова

баластні речовини, dietary fibers, сиркова основа, cheesecake dessert, кафедра технології цукру і підготовки води, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 8726 UA, МПК А23С23/00 Спосіб виробництва сиркового десерту / Хомічак Л. М, Грек О. В, Поліщук Г. Є., Онопрійчук О. О. ; заявник - патентовласник Національний університет харчових технологій. — № a200501535 ; заявл. 21.02.2005 ; опубл. 15.06.2006, Бюл. № 6, 2006 р.

Зібрання