Пророщений рис – сировина для виробництва харчових продуктів профілактичного призначення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Метою досліджень було визначення можливості виробництва солоду з вітчизняних сортів рису, як сировини для безглютенових харчових продуктів. В дослідженнях використовували загальноприйняті в пиво-безалкогольній промисловості методи досліджень. За результатами досліджень встановлено, що всі сорти рису мають високий вміст крохмалю, білкових речовин, екстрактивність і високу здатність до проростання. Це обумовлює доцільність проведення подальших досліджень з метою розробки технології солоду для отримання харчових продуктів профілактичного призначення. The aim of research was to determine the possibility of domestic malting rice varieties as raw materials for gluten-free foods. In studies generally used in the beer-nonalcoholic industrial research methods. According to the research found that all varieties of rice are high in starch, proteins, ekstraktyvnist and high capacity for germination. This causes the feasibility of further research to develop technologies for malt Food prophylactic.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, рис, сорт, зерно, солод, глютен, білок, крохмаль, екстрактивність, rice, variety, grain, malt, gluten, protein, starch

Бібліографічний опис

Пророщений рис – сировина для виробництва харчових продуктів профілактичного призначення / Р. М. Мукоїд, В. Л. Прибильський, В. П. Василів та ін. // Наукові здобутки молоді у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства ׃ тези доповідей V міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, 23 – 24 квітня 2015 р., м. Київ. / НУБіП. – 2015. – С. 242.