Технології управління запасами підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В даний час в теорії управління запасами склалася суперечлива си-туація, з одного боку, майже в кожному підручнику або навчальному посібнику з логістики є розділи, присвячені управлінню запасами, з іншого боку, — більшість логістичних компаній і фірм, якщо судити за публікаціями і різними опитуваннями , практично не використову-ють аналітичні методи управління запасами. Currently, the Inventory control theory developed contradictory situa-tion, on the one hand, in almost every textbook or tutorial logistics are sections on inventory management, on the other hand - most logistics companies and firms, as measured by publications and different surveys, hardly used analytical techniques tion inventory management.

Опис

Ключові слова

виробничі запаси, фінансова звітність, господарська діяльність, inventories, financial reporting, economic activity, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Овдій, О. В. Технології управління запасами підприємства / О. В. Овдій // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : всеукраїнська науково-практична конференція, 24-25 квітня 2014 р. - К. : НУХТ, 2014. - С. 35-37.