Облікове, інформаційне та контрольне забезпечення процесу формування фінансових результатів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра обліку і аудиту, фінансові результати, доходи, витрати, облік, економічний аналіз, аудит, робочі документи, організація, аудиторський висновок

Бібліографічний опис

Савка, Ю. О. Облікове, інформаційне та контрольне забезпечення процесу формування фінансових результатів : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 071 Облік і оподаткування / Юлія Олегівна Савка ; наук. керівник Тетяна Юріївна Редзюк. – Київ, 2022. – 80 с.