Електрогідравлічний ефект в процесах переробки сільськогосподарської сировини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Одним із головних завдань переробної промисловості України є створення енергозберігаючих безвідходних технологій перероблення сировини у кінцевий продукт. Досвід розвинених країн світу свідчить, що отримати високоякісні конку- рентноздатні харчові продукти можна за умови інтенсифікації технологічних процесів переробки сільськогосподарської сировини, спрямованих на зменшення питомих витрат енергії з застосуванням досконалого обладнання, сучасних методів оброблення, що забезпечить отримання проміжних напівпродуктів та кінцевих продуктів з найменшою кількістю втрат з відходами. Перспективним методом інтенсифікації процесів переробних виробництв є електрогідравлічне оброблення, яке може стати одним з засобів вирішення цієї задачі.

Опис

Ключові слова

енергозберігаючі технології, переробна промисловість, сільськогосподарська сировина, энергосберегающие технологии, сельскохозяйственное сырье, перерабатывающая промышленность, energy saving technology, agricultural raw materials, processing industry, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Електрогідравлічний ефект в процесах переробки сільськогосподарської сировини / Ю. В. Запорожець, О. В. Ардинський, В. П. Василів, І. Ф. Дайнека // Удосконалення процесів і обладнання - запорука інноваційного розвитку харчової промисловості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 квітня 2012 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2012. – С. 54-55.