Використання чорниці при виробництві функціональних продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дослідження показали, що комплексна переробка ягід чорниці дозволяє отримати концентрований сік та пасту та порошок з вичавок. Це дозволяє розширити асортимент консервованих та використовувати їх у різних галузях харчової промисловості для збагачення продуктів антоціанами. Studies have shown that the complex processing of bilberries yields concentrated juice and paste and powder from the husks. This allows you to expand the range of canned food and use them in various branches of the food industry to enrich the products with anthocyanins.

Опис

Ключові слова

чорниця, антоціани, концентрований сік, вичавки, порошок, паста, bilberries, anthocyanins, concentrated juice, husks, powder, paste, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Торопець, І. Використання чорниці при виробництві функціональних продуктів / І. Торопець, В. Манченко, Т. Левківська // Матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті", присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – К.: НУХТ, 2019 р. – Ч.1. – С.309.