Синтез летких домішок спирту при повному використанні фільтрату барди на стадії приготування замісу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено аналіз спиртового зброджування крохмалевмісного сусла із заміною технологічної води фільтратом барди на стадії приготування замісу та вплив на синтез летких домішок спирту. Встановлено,що використання фільтрату барди позитивно впливає на активність дріжджових клітин, зменшуючи синтез летких органічних домішок та кислот. Визначено максимальну кратність використання фільтрату барди на стадії приготування замісу. The analysis of alcohol fermentation of starch mash with replacement of technological water by filtrate bards at the stage of preparation of dough and influence on the synthesis of volatile alcohol impurities is carried out. It is established that the use of filtrate bards positively affects the activity of yeast cells, reducing the synthesis of volatile organic impurities and acids. The maximum multiplicity of use of filtrate bards in the stage of preparation of dough is determined.

Опис

Ключові слова

синтез летких домішок спирту, фільтрат барди, synthesis of volatile alcohol impurities, filtrate bards, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Синтез летких домішок спирту при повному використанні фільтрату барди на стадії приготування замісу / П. Л. Шиян, А. М. Куц, Я. А. Боярчук та ін. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 83-а міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 217.