Склад кексу спеціального призначення «Сонечко з курагою» (Патент на корисну модель № 74401)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Склад кексу спеціального призначення містить борошно рисове, меланж, сухе знежирене молоко, фруктозу та курагу. The composition of the special purpose cake contains rice flour, melange, skimmed milk powder, fructose and dried apricots.

Опис

Ключові слова

кекс, рисове борошно, фруктоза, курага, cake, rice flour, fructose, dried apricots, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Пат. № 74401 Україна, МПК A21D 2/08. Склад кексу спеціального призначення «Сонечко з курагою» / Доценко, В. Ф., Гавриш, А. В., Кулініч, В. І.;заявник і патентовласник Нац. універ. харч. технологій.- № 2012 04633; заявл. 12.04.2012 р. опубл. 25.10.2012, Бюл.№ 20. 2012р.

Зібрання