Дослідження взаємодії кверцетину з похідними рослинних полісахаридів крохмалю та пектину

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Зручною формою для введення в харчові продукти є водорозчинні вітамінні препарати. З метою збереження біологічної активності низькомолекулярних вітаміноподібних речовин у якості нейтральних захисних сполук часто використовують полісахариди. Природний флавоноїд кверцетин володіє Р- вітамінною активністю і не розчинний у воді. Шляхом інкапсулювання на полісахаридах можна перевести подібні сполуки в розчинну форму, що підвищує їх засвоюваність. A convenient form for administration to food is a water-soluble vitamin drugs. In order to preserve the biological activity of low molecular weight vitamin-like substance as a neutral protective compounds often using polysaccharides. The natural flavonoid quercetin has R- vitamin activity and insoluble in water. By encapsulation on polysaccharides such compounds can be converted to a soluble form, which increases their digestibility.

Опис

Ключові слова

полісахариди, пектин, кверцетин, polysaccharides, pectin, quercetin, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Дослідження взаємодії кверцетину з похідними рослинних полісахаридів крохмалю та пектину / О. В. Данілевич, О. В. Грабовська, В. А. Михайлик, О. С. Парняков / Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 128.