Вплив гладкості інтерполяційних тригонометричних сплайнів на похибку інтерполяції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто задачу інтерполяції, коли в ролі наближуючої функції використовуються тригонометричні сплайни; досліджено вплив властивостей гладкості сплайнів на похибку інтерполяції як на кінцях так і на середині відрізку на тестових прикладах. The problem of interpolation when as nablyzhuyuchoyi functions are used trigonometric splines; The influence of the properties of smoothness spline interpolation error on both ends and in the middle of the interval on test examples.

Опис

Ключові слова

інтерполяція, гладкість сплайнів, тригонометричні сплайни, interpolation, smooth splines, trigonometric splines

Бібліографічний опис

Негоденко, О. Вплив гладкості інтерполяційних тригонометричних сплайнів на похибку інтерполяції / Олена Негоденко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 633-634.