Дослідження впливу пастеризації на органолептичні та фізико-хімічні характеристики сосисок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено аналітичний огляд літературних джерел зарубіжних і вітчизняних авторів, щодо використання у ковбасних виробах сухої молочної сироватки, крові харчової, пастеризація варених ковбасних виробів, температурні режими пастеризації. Варена група ковбасних виробів є найбільш популярна в Україні. Актуальним питання є розробка нових рецептур ковбасних виробів вареної групи з повноцінним біологічним складом, за рахунок додавання до продуктів тваринного білку. Так як дана група ковбасних виробів має обмежений термін зберігання, для його подовження застосовували пастеризацію. У роботі висвітлені питання розробки продуктів збагачених гемовим залізом. Вивчали ефект пастеризації та вплив у складі рецептур наявності сухої молочної сироватки, крові харчової та комбінованої жирової емульсії. Досліджено ефект пастеризації отриманих рецептур. An analytical review of literary sources of foreign and domestic authors, on the use of dry whey, blood in sausages food, pasteurization of cooked sausages, temperature modes of pasteurization. Boiled group of sausages is the most popular in Ukraine. The question is relevan development of new recipes for cooked group sausages with a full biological composition, by adding to the products of animal protein. Since this group sausage products has a limited shelf life, to extend it used pasteurization. The paper highlights the development of products enriched with heme iron. The effect of pasteurization and the effect of dry milk in the formulations were studied serum, blood food and combined fat emulsion. The effect is investigated pasteurization of the obtained recipes.

Опис

Ключові слова

кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів, сосиски, пастеризація, властивості, соуси, sausages, pasteurization, properties, sauces

Бібліографічний опис

Хорунжа, Т. О. Дослідження впливу пастеризації на органолептичні та фізико-хімічні характеристики сосисок / Т. О. Хорунжа, В. М. Пасічний // Impact of modernity on science and practice : abstracts of XII international scientific and practical conference. – Edmonton, Canada, 2020. – P. 80–84.