Обґрунтування доцільності створення гібридної експертної системи контролю якості заморожених продуктів десертного призначення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто та запропоновано методологію створення гібридної експертної системи (ЕС) контролю й оптимізації рецептур морозива і заморожених десертів. Визначено основні завдання та розроблено структуру експертної системи, що складається з чотирьох основних блоків. Запропоновано загальну блок-схему моделювання в системі оптимальних рецептур на основі комплексного показника якості готового продукту. Вивчено й проаналізовано основні математичні методи розробки математичного апарату ЕС за допомогою симплекс-методу, де цільовою функцією є оптимізація комплексного показника якості готового продукту. Проведено аналіз сучасних інформаційних технологій розробки експертних систем.

Опис

Ключові слова

експертна система (ЕС), база даних, база знань, expert system (EU), database, knowledge base, математичний апарат, заморожені продукти, mathematical apparatus, frozen products, кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Бреус, Н. М. Обґрунтування доцільності створення гібридної експертної системи контролю якості заморожених продуктів десертного призначення / Н. М. Бреус, Л. Ю. Маноха, Г. Є. Поліщук // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 6. – С. 109–116.

Зібрання