Використання функціонально-комплексних сумішей у технології шинок запечених

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для виробництва шинки запеченої розроблені нами рецептури включають м’ясо куряче, індички, свинини і яловичини. Для забезпечення стабільної якості шинок з високим виходом готової продукції ми використовували багатофункціональну харчову добавку «Комбі Шинка», для збагачення харчовими волокнами – «Протемікс 75», для збагачення вмістом заліза – «Апроред», для декорування – обсипку «Братекс декор». For a production ham baked compounding is developed by us include meat hen, turkey, pork and beef. For providing of stable quality of hams with a high prepared product output we used multifunction food addition of «Kombi Ham», for enriching food fibres – «Protemiks 75», for enriching of iron content – «Aprored», for decorating – obsipka of «Brateks dekor».

Опис

Ключові слова

шинка, термічна обробка, рецептура, вихід, hams, heat treatment, compounding, output, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Повх, Т. М. Використання функціонально-комплексних сумішей у технології шинок запечених / Т. М. Повх, П. В. Наріжна, Ю. П. Крижова // Інноваційні аспекти в питаннях технології, безпеки харчової продукції та екології : матеріали студентської наукової конференції факультету харчових технологій та екології (з міжнародною участю). - Львів, 2013. – С. 43–45.