Удосконалений метод визначення активності вапна у вапняному молоці

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра технології оздоровчих продуктів, активність вапна, вапняне молоко, гідроксид кальцію, activity lime, milk of lime, calcium hydroxide

Бібліографічний опис

Кос, Т. С. Удосконалений метод визначення активності вапна у вапняному молоці / Т. С. Кос // Якість і безпека харчових продуктів : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 листопада 2015 р. / Національний університет харчових технологій ; М-во освіти і науки України. — К. : НУХТ, 2015. — С. 124-126.