Організація інноваційної діяльності на підприємстві: досвід розвинених країн

Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуті основні характерні риси американського та японського стилів менеджменту персоналу в організації інноваційної діяльності. Main features of American and Japanese personnel management styles in organizing of innovative activity are considered.

Опис

Ключові слова

інноваційна діяльність, організаційна структура, мотивація, Японія, США, innovative activity, organizational structure, motivation, Japan, USA, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Струніна, Л. В. Організація інноваційної діяльності на підприємстві: досвід розвинених країн / Л. В. Струніна // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 20-21 березня 2014 р. : тези доповідей. – К.: НУХТ, 2014. – С. 79-80.