Роль державного управління в умовах сталого розвитку національної економіки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена визначенню напрямків національної стратегії сталого розвитку, забезпеченню обрання інструментів досягнення мети, впливу процесів глобалізації на національне економічне середовище, встановленню основних чинників управлінської діяльності держави в площині створення ефективного власника. The article is devoted to defining the national strategy of sustainable development, ensuring the election of the tools for achieving the goals, the impact of globalization on national economic environment, identifying key factors of management of the state in creating an effective plane of the owner.

Опис

Ключові слова

трансформаційні процеси, глобалізація, інвестиції, індустрія, інформаційні технології, індивідуалізація, the processes of transformation, globalization, investment, industry, information technology, individualization, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Березянко, Т. В. Роль державного управління в умовах сталого розвитку національної економіки / Т. В. Березянко // Розвиток соціально-екномічних відносин в умовах глобалізації та сталого економічного зростання : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький : ХНУ та ІЕУ, 2008. – С. 138–141.