Ферментативне очищення стічних вод тваринницьких комплексів та м’ясокомбінатів. Перспективи та застереження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Використання ферментних препаратів для переробки стічних вод тваринницьких комплексів і м’ясокомбінатів – перспективний напрямок підвищення рентабельності утилізації стоків з дотриманням екологічних норм. У подальшому метод біохімічної трансформації стічних вод при застосуванні ферментних препаратів може не лише підвищити рентабельність виробництва, а й вирішити одну з головних проблем м’ясної промисловості – проблему очищення та утилізації стічних вод. The use of enzymes for processing waste water livestock farms and slaughterhouses - a promising trend increasing profitability of recycling wastewater in compliance with environmental regulations. In a further method of biochemical transformation of sewage in the application of enzymes can not only increase profitability, but also solve one of the main problems of the meat industry - the problem of treatment and disposal of wastewater.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, стічні води, очищення, колітітр, ферментні препарати, ХСК, БСК, біологічно активні препарати, waste water, purification, circle titer, enzymes, COD, BOD, biologically active agents

Бібліографічний опис

Марченко, О. Д. Ферментативне очищення стічних вод тваринницьких комплексів та м’ясокомбінатів. Перспективи та застереження. / О. Д. Марченко, О. І. Семенова // Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Тернопіль, 20-21 жовтня 2015 р. – С. 80-82.