Вплив розміру підприємства кондитерської промисловості України на рівень його конкурентоспроможності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

За допомогою використання методу аналітичного групування з рівновеликими інтервалами в роботі було досліджено залежність розміру підприємства від даного коефіцієнта. Доведено, що найбільшу конкурентоспроможність мають великі підприємства. By using the analytical method of grouping with equal intervals in the work was to investigate the dependence on company size of the coefficient. Proved that the most competitive with larger firms.

Опис

Ключові слова

малі підприємства, small enterprises, товарність, marketability, конкурентоспроможність підприємств, competitiveness of enterprises, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Закревська, Л. М. Вплив розміру підприємства кондитерської промисловості України на рівень його конкурентоспроможності / Л. М. Закревська // Проблеми економіки в умовах сталого розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — К.: НУХТ, 2007. — С. 58.