Шляхи встановлення натуральності молока

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В тезах охарактеризовано способи фальсифікації молока, зокрема ті, які є най складнішими для детектування. Розглянуто сучасні сольові фізико-хімічні методи виявлення фальсифікації молока, такі як високоефективна рідинна хроматографія та газова хроматографія, масова спектрометрія із співвідношенням ізотопів, імуноферментний аналіз, ядерний магнітний резонанс і метод полімеразної реак ції. Описано нецільові скринінгові методи: методи молекулярної абсорбційної та емісійної спектроскопії, спектроскопія ближньої ІЧ-області.

Опис

Ключові слова

кафедра харчової хімії, складові молока, фальсифікація молока, фізико-хімічний аналіз, milk components, adulteration of milk, physical and chemical analysis

Бібліографічний опис

Квітковська, Н. П. Шляхи встановлення натуральності молока / Н. П. Квітковська, В. М. Іщенко // Перспективи хімії в сучасному світі : ІІ Інтернет-конференція молодих вчених, 23 листопада 2022 р., м. Житомир. – Житомир : Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2022. – С. 156-157.