Потенціометричне визначення Са2+ в молоці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В тезах проаналізовано інформацію навчальних, наукових, довідкових джерел, а також різних інтернет-ресурсів щодо солей Кальцію в молоці та їх визначення методом прямої потенціометрії за допомогою іон-селективних електродів. Головною перевагою методу прямої потенціометрії з використанням Са-ІСЕ є його зручність, портативність, простота та експресність: тривалість аналізу визначається часом пробопідготовки, оскільки час самого вимірювання займає не більше 1-2 хв.

Опис

Ключові слова

кафедра харчової хімії, якість, молоко, хімічний аналіз, харчові продукти, quality, chemical analysis, food, milk

Бібліографічний опис

Сокол, Є. В. Потенціометричне визначення Са2+ в молоці / Є. В. Сокол, Н. П. Квітковська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 2. – С. 194