Особливості розробки електронного підручника з дисципліни «Економічна теорія»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

За сучасної організації навчального процесу самостійна робота студентів перетворюється на основний засіб оволодіння навчальним матеріалом дисципліни «Економічна теорія». За для полегшення вирішення цієї задачі, студенту пропонується використовувати сучасні технології навчання. Зокрема для підвищення рівня засвоєння теоретичних положень програмного матеріалу, набуття навичок і вмінь із вирішення практичних завдань з економічної теорії студенти, поряд з опануванням традиційних літературних джерел, мають можливість використовувати електронний підручник.

Опис

Ключові слова

електронний підручник, економічна теорія, розробка підручника, electronic textbook, economic theory, development tutorial, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Нікітіна, Т. А. Особливості розробки електронного підручника з дисципліни «Економічна теорія» / Т. А. Нікітіна // Імплементація сучасних технологій навчання у навчальний процес : матеріали Міжнародної наукової конференції, 17-18 березня 2015 р. – Київ : НУХТ, 2015. – С. 229-234.